DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Překlady PDF-PDF

Vytisknout
Datum zveřejnění Zobrazeno: 12917
Při práci hlavně s technickou dokumentací, návody nebo složitějšími zprávami a různými komplexnějšími dokumenty obsahujícími obrázky a jinou grafiku, určitě jste narazili na potřebu přeložit dokument, který máte pouze ve formátu PDF. Jedná-li se pouze o překlad textu (což většinou stačí), není to problém, možná je s tím jen o něco více práce, než kdybyste měli podklad v editovatelné formě, tj. typicky ve formátu doc. Co ale dělat, když potřebujete získat stejný dokument se zachováním úpravy, obrázků, grafů, vysvětlivek, ale jen "překlopený" do jiného jazyka?
Odpověď na tuto otázku je jednoduchá a zároveň složitá. Formát pdf je určitě kvůli svým vlastnostem zajímavý pro výrobu a distribuci různých dokumentů, je výborně přenositelný mezi různými zařízeními, většinou nebývají problémy se správným zobrazením, je možné vytvořit zajímavé navigační prvky (odkazy, obsahy, ...), vyhledávat určité pasáže. Všechno je vynikající, ale chybí jedna podstatná vlastnost: editovatelnost. Už mnoho let existuje spousta aplikací, které slibují bezproblémovou editaci nebo převod do editovatelných formátů, typicky .doc nebo .xls. Pokud jste si je vyzkoušeli, zjistíte, že to funguje! Opravdu můžete obvykle editovat slovo nebo řádek, vymazat ho, přesunout, případně celý dokument převést do Wordu. Při snaze o používání ve větším rozsahu zjistíte, že na i na úrovni řádku se aplikace často chová nepředvídatelně, nástroje pro práci na úrovni odstavce jsou nepoužitelné, o úrovni celé stránky nebo dokumentu nemluvě. Pokud je převedený jednoduchý text, dá se s ním ve Wordu ještě pracovat, při složitějším formátování, obrázcích, grafech, tabulkách ale zjistíte, že některé prvky zvládnete, některé ne, a v žádném případě nezískáte cílový dokument ve kvalitě originálu.
My vám nabízíme následující řešení:
  1. Můžete se pokusit získat od zákazníka dokument v jiném zdrojovém formátu, i s tímto jsme většinou schopni pracovat a dodat jeho překlad. Zde bývá překážkou to, že buď nejsou dokumenty k dispozici, nebo zákazník (případně jeho grafické studio) má přehnané finanční požadavky na jejich poskytnutí.
  2. V převážné většině případů jsme schopni i na základě dodaných pdf připravit jejich překlad se zachováním všech grafických vlastností (úprava, barevné i černobílé ilustrace, grafy, tabulky, popisky, schémata, atd.). Je to možné díky tomu, že jsme vyvinuli své vlastní softwarové utility a několikastupňové postupy na zpracování podobných podkladů. Je to sice poměrně složitý přístup, ale přináší vynikající výsledky, naši zákazníci získávají tímto způsobem už po mnoho let překlady návodů, příruček, reklamních materiálů, technických zpráv apod., které by jinak museli vznikat klasickým překladem a následným kompletním zpracováním v grafickém studiu při řádově vyšších finančních nákladech. Jedná se o zvlášť vhodný postup u malonákladových návodů (třeba s velkým objemem textu řádově ve stovkách stran), katalogových listů, technické dokumentace, kde je sice potřeba zachovat veškerou informační hodnotu, ale klasická předtisková příprava by byla nehospodárná. Kromě úspory nákladů získáte dokumentaci prakticky ve kvalitě původního dokumentu, je zde možnost zpracování elektronických obsahů, hypertextových odkazů, doplnění dokumentů, v případě potřeby dostanete překlad k odborné korektuře před zpracováním konečné verze v pdf.
Copyright © 2023 ProLingua. Template designed by olwebdesign.