DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Jaké mají zvláštnosti soudní překlady?

Vytisknout
Datum zveřejnění Zobrazeno: 20762
Soudní překlad (nebo přesněji překlad s doložkou soudního tlumočníka) budete většinou potřebovat u oficiálních dokumentů pro státní orgány a instituce v České republice i v zahraničí, soudy, notáře, matriky, pojišťovny, atd. Typicky se jedná o:
  • rodné listy, oddací listy
  • diplomy, vysvědčení
  • povolení ke sňatku
  • výpisy z trestního a obchodního rejstříku
  • rozsudky
  • prohlášení o shodě, certifikáty
  • smlouvy
  • závěti, úmrtní listy
  • expertní posudky
  • a mnoho dalšího
Provádíme tyto překlady jak z češtiny do cizího jazyka, tak i z cizího jazyka do češtiny, nebo dokonce mezi dvěma cizími jazyky - a to buď napřímo (pokud soudní tlumočník s takovou kombinací existuje) nebo přes český jazyk.
 
Čím se liší soudní překlad od obyčejného?
 • jako podklad pro překlad je třeba dodat překládanou listinu (její originál nebo její notářsky ověřenou kopii), která se pak s překladem sešije dohromady
 • překlad není možné udělat na základě obyčejné kopie, faxu, mailu apod. - listinou se rozumí dokument opatřený razítkem, datem, podpisem
 • k překladu je připojena doložka soudního tlumočníka (tj. dodaný poklad už bude navždy sešit s překladem)
 • proto pokud budete originál dokumentu v budoucnu potřebovat, udělejte si oficiální její kopii (u notáře, na městském úřadu)
 • u bězně používaných jazyků jsou běžné lhůty řádově několik dnů, expresní lhůty dle možností ještě kratší
 • hlavně u méně používaných jazyků může být delší dodací lhůta, která závisí i na rychlosti České pošty
  
Copyright © 2024 ProLingua. Template designed by olwebdesign.