DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Tlumočnické služby

Vytisknout
Datum zveřejnění Zobrazeno: 20586

Standardně poskytujeme pro organizace i soukromé osoby širokou paletu tlumočnických služeb:

  • Tlumočení všech evropských a některých mimoevropských jazyků (např. čínština, japonština, perština, arabština...)
  • Možnost tlumočení soudními tlumočníky
  • Tlumočení obchodních jednání, valných hromad, soudních jednání, ... v ČR i výjezdy do zahraničí
  • Simultánní tlumočení na konferencích včetně zajištění příslušné techniky
  • Tlumočení telefonických jednání, vyřízení naléhavých situací s pomocí kvalifikovaného tlumočníka (havárie, reklamace, celní problémy aj.)
  • Zajištění tlumočení na školeních, kurzech, prezentacích, konferencích
  • Tlumočené obory: všechny technické obory, právní problematika, ekonomie, lékařství a přírodní vědy aj.
  • Využijte znalostí tlumočníků, které se týkají cizích zemí

Činnost tlumočníka není pouze doslovným přeložením jednoho jazyka do jiného, ale především nezbytným předpokladem pro dosažení cíle v obchodním jednání. Naši tlumočníci mají většinou značné zkušenosti s obyčeji země, jejíž jazyk tlumočí, znají obchodní zvyklosti a místní mentalitu. Pokud vše výše uvedené využijete, výsledky mohou být překvapující.

Spočítejte si, jaký rozdíl v ceně je možné dosáhnout na Vašem kontraktu v zemi, kde je zvyklostí při jednání s cizinci nasadit počáteční cenu o 25 % nad místní úroveň, a Vy o tom nevíte. Každá země je specifická. Pokud při jednání s jednou zemí budete chtít splatnost 30 dní, budou Vás mít za blázna. Při jednání v jiné zemi Vám informace, že při dodávkách daného typu zboží je běžná splatnost 90 - 180 dní může ušetřit značné částky a získat výhodu. Jiná země - jiný mrav. V každé zemi mají specifické obchodní zvyklosti a pouze při znalosti místní mentality je možné získat úctu obchodních partnerů a dlouhodobé výsledky.

Ceny

Cena závisí na jazyce, požadované složitosti, kvalifikaci tlumočníka, době tlumočení a dalších faktorech. Objednávejte, prosím, tlumočnické služby včas, chcete-li se vyhnout problémům a zajistit si kvalitní a optimální služby. Když zavoláte, že potřebujete tlumočníka za půl hodiny, je to vždy obtížnější zajistit, než s týdenním předstihem.

Z cenového hlediska je vždy možné najít optimální řešení. Nejednou je možné s pomocí kvalifikovaného a šikovného tlumočníka vyřešit telefonicky složitější technický nebo obchodní problém a vyhnout se tak zbytečnému cestování a souvisejícím nákladům.

Máte-li konkrétní požadavek nebo jakýkoli dotaz, kontaktujte nás. Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy a vypracujeme kalkulaci služby.

Copyright © 2024 ProLingua. Template designed by olwebdesign.