DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Překlady

Překlady PDF-PDF

Vytisknout
Datum zveřejnění Zobrazeno: 8714
Při práci hlavně s technickou dokumentací, návody nebo složitějšími zprávami a různými komplexnějšími dokumenty obsahujícími obrázky a jinou grafiku, určitě jste narazili na potřebu přeložit dokument, který máte pouze ve formátu PDF. Jedná-li se pouze o překlad textu (což většinou stačí), není to problém, možná je s tím jen o něco více práce, než kdybyste měli podklad v editovatelné formě, tj. typicky ve formátu doc. Co ale dělat, když potřebujete získat stejný dokument se zachováním úpravy, obrázků, grafů, vysvětlivek, ale jen "překlopený" do jiného jazyka?
Odpověď na tuto otázku je jednoduchá a zároveň složitá. Formát pdf je určitě kvůli svým vlastnostem zajímavý pro výrobu a distribuci různých dokumentů, je výborně přenositelný mezi různými zařízeními, většinou nebývají problémy se správným zobrazením, je možné vytvořit zajímavé navigační prvky (odkazy, obsahy, ...), vyhledávat určité pasáže. Všechno je vynikající, ale chybí jedna podstatná vlastnost: editovatelnost. Už mnoho let existuje spousta aplikací, které slibují bezproblémovou editaci nebo převod do editovatelných formátů, typicky .doc nebo .xls. Pokud jste si je vyzkoušeli, zjistíte, že to funguje! Opravdu můžete obvykle editovat slovo nebo řádek, vymazat ho, přesunout, případně celý dokument převést do Wordu. Při snaze o používání ve větším rozsahu zjistíte, že na i na úrovni řádku se aplikace často chová nepředvídatelně, nástroje pro práci na úrovni odstavce jsou nepoužitelné, o úrovni celé stránky nebo dokumentu nemluvě. Pokud je převedený jednoduchý text, dá se s ním ve Wordu ještě pracovat, při složitějším formátování, obrázcích, grafech, tabulkách ale zjistíte, že některé prvky zvládnete, některé ne, a v žádném případě nezískáte cílový dokument ve kvalitě originálu.
My vám nabízíme následující řešení:
 1. Můžete se pokusit získat od zákazníka dokument v jiném zdrojovém formátu, i s tímto jsme většinou schopni pracovat a dodat jeho překlad. Zde bývá překážkou to, že buď nejsou dokumenty k dispozici, nebo zákazník (případně jeho grafické studio) má přehnané finanční požadavky na jejich poskytnutí.
 2. V převážné většině případů jsme schopni i na základě dodaných pdf připravit jejich překlad se zachováním všech grafických vlastností (úprava, barevné i černobílé ilustrace, grafy, tabulky, popisky, schémata, atd.). Je to možné díky tomu, že jsme vyvinuli své vlastní softwarové utility a několikastupňové postupy na zpracování podobných podkladů. Je to sice poměrně složitý přístup, ale přináší vynikající výsledky, naši zákazníci získávají tímto způsobem už po mnoho let překlady návodů, příruček, reklamních materiálů, technických zpráv apod., které by jinak museli vznikat klasickým překladem a následným kompletním zpracováním v grafickém studiu při řádově vyšších finančních nákladech. Jedná se o zvlášť vhodný postup u malonákladových návodů (třeba s velkým objemem textu řádově ve stovkách stran), katalogových listů, technické dokumentace, kde je sice potřeba zachovat veškerou informační hodnotu, ale klasická předtisková příprava by byla nehospodárná. Kromě úspory nákladů získáte dokumentaci prakticky ve kvalitě původního dokumentu, je zde možnost zpracování elektronických obsahů, hypertextových odkazů, doplnění dokumentů, v případě potřeby dostanete překlad k odborné korektuře před zpracováním konečné verze v pdf.

Jaké mají zvláštnosti soudní překlady?

Vytisknout
Datum zveřejnění Zobrazeno: 16601
Soudní překlad (nebo přesněji překlad s doložkou soudního tlumočníka) budete většinou potřebovat u oficiálních dokumentů pro státní orgány a instituce v České republice i v zahraničí, soudy, notáře, matriky, pojišťovny, atd. Typicky se jedná o:
  • rodné listy, oddací listy
  • diplomy, vysvědčení
  • povolení ke sňatku
  • výpisy z trestního a obchodního rejstříku
  • rozsudky
  • prohlášení o shodě, certifikáty
  • smlouvy
  • závěti, úmrtní listy
  • expertní posudky
  • a mnoho dalšího
Provádíme tyto překlady jak z češtiny do cizího jazyka, tak i z cizího jazyka do češtiny, nebo dokonce mezi dvěma cizími jazyky - a to buď napřímo (pokud soudní tlumočník s takovou kombinací existuje) nebo přes český jazyk.
 
Čím se liší soudní překlad od obyčejného?
 • jako podklad pro překlad je třeba dodat překládanou listinu (její originál nebo její notářsky ověřenou kopii), která se pak s překladem sešije dohromady
 • překlad není možné udělat na základě obyčejné kopie, faxu, mailu apod. - listinou se rozumí dokument opatřený razítkem, datem, podpisem
 • k překladu je připojena doložka soudního tlumočníka (tj. dodaný poklad už bude navždy sešit s překladem)
 • proto pokud budete originál dokumentu v budoucnu potřebovat, udělejte si oficiální její kopii (u notáře, na městském úřadu)
 • u bězně používaných jazyků jsou běžné lhůty řádově několik dnů, expresní lhůty dle možností ještě kratší
 • hlavně u méně používaných jazyků může být delší dodací lhůta, která závisí i na rychlosti České pošty
  

Překlady na míru

Vytisknout
Datum zveřejnění Zobrazeno: 23151

Máte nestandardní požadavky na překlad? Kontaktujte nás, najdeme řešení. Požadavky na překlady jsou natolik různorodé, že je zde vyjmenováno pouze několik základních možností. Někdo potřebuje přeložit tři věty do třiceti jazyků, jiný přeložit z AJ do RJ a převést třísetstránkový katalog do formátu pdf včetně složitých tabulek a obrázků, další zase zajišťovat obratem překlad obchodní korespondence nebo přeložit se soudním ověřením rodný list z čínštiny. Požadavky jsou to sice na první pohled nesnadné, ale pro nás je to naprosto běžné a rychle a kvalitně proveditelné.

 

Kontaktujte nás, prosím, s konkrétními požadavky. Po upřesnění Vám sdělíme bližší podrobnosti provedení Vaší zakázky a cenu.

 

 • Překládáme prakticky všechny jazyky, občas se provádějí překlady i z již neexistujících jazyků nebo ještě exotičtějších jazyků.
 • Běžně překládáme s pomocí rodilých mluvčích materiály ze západoevropských jazyků do všech jazyků východní Evropy, včetně Pobaltí.
 • Často jsou vyžadovány překlady i mezi cizími jazyky (např. NJ-RJ, AJ-RJ, bulharština-srbština...), využití rodilých mluvčích.
 • Možnost soudního ověření, korektur, zpracování včetně grafiky (výkresy), různé vstupní a výstupní formáty, úprava, překladatelské CAT nástroje (Trados, aj.)...
 • Oficiální dokumenty pro potřeby podnikání a soukromé listiny (hlavně výpisy z rejstříku, živnostenské listy, společenské smlouvy, stanovy, bankovní informace, dokumenty pro daňové řízení, rodné listy, potvrzení o způsobilosti pro uzavření sňatku ...)
 • Překlady a vytvoření WWW stránek nebo podkladů pro ně, překlad katalogů až v rozsahu několika set stránek, dokumentace, její dlouhodobé udržování včetně změn
 • Odborné překlady z oblastí: právo, ekonomika, reklama, strojírenství, elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, komunikace, SW včetně lokalizace, potravinářství, chemie, sklářství, kartografie, zemědělství, lékařství, farmakologie aj.
 • Naší specialitou jsou překlady do celé gamy jazyků - potřebujete vydat katalog Vašich výrobků v 10 jazycích? - žádný problém!
 • Pro složité překlady (hlavně odborné) máme k dispozici i množství specialistů přímo v daném oboru.
 • Překlady jsou dle požadavku zákazníka kontrolovány nebo prováděny v zemi určení.

Před zadáním zakázky si, prosím, rozmyslete následující:

 • Zda budete potřebovat soudní ověření překladu (zde je nutno upozornit i na případné následné ověření, protože soudní překlady mají specifická pravidla pro překlad).
 • V jaké formě překlad potřebujete (vytištěný, pouze soubor - standardně Word 2000, obojí, speciální grafická úprava, pdf)?
 • Jaký je pro Vás optimální způsob dodání (poštou, faxem, e-mailem, kurýrní poštou, odeslání kopie přímo Vašemu zákazníkovi ...)?
 • Pokud se jedná o odborné překlady hlavně většího rozsahu, má Vaše firma specifické požadavky na terminologii (vlastní slovníčky, starší prospekty, prospekty jiných firem z oboru ...)?

Ceny

Vzhledem k výše uvedeným možnostem je těžké uvést konkrétní cenové relace - například rozdíl mezi obyčejným informativním překladem z ruštiny a odborným překladem pro reklamní účely do finštiny může být několik set procent. Každá zakázka je svým způsobem specifická a proto se snažíme zákazníkům nabídnout vždy nejlevnější a nejoptimálnější řešení. Proto nás kontaktujte osobně, telefonicky, e-mailem nebo faxem. Třeba budete naší nabídkou na konkrétní provedení Vašeho překladů nebo větších projektů příjemně překvapeni.

Přímé překlady PDF

Vytisknout
Datum zveřejnění Zobrazeno: 17619

To, co bylo ještě před pár měsíci nemyslitelné, se stalo skutečností! Nová technologie nám umožnila zvládnout přímý překlad pdf dokumentů. A nejen překlad, v dokumentech je možné texty upravit, přizpůsobit jejich délku v jiném jazyce, přidat, odebrat nebo upravit grafické prvky. Tato technologie vám umožní převést do jiných jazyků profesionálně vytvořené reklamní materiály, technickou dokumentaci, návody a další materiály, a to v rozsahu od jedné stránky po několikasetstránkovou komplikovanou technickou publikaci.

Výhody přímého překladu PDF:

 • úspora nákladů
 • odpadá nutnost sazby
 • rychlejší zpracování
 • snadné dodatečné úpravy (např. změna kontaktů)
 • úprava grafiky

 

Jako první příklad může sloužit typický reklamní materiál, podobný výsledek je možné mít díky našim zkušeným překladatelům-rodilým mluvčím v cílovém jazyce za jediný den.

Zde můžete vidět anglický originál (zde si můžete prohlédnou přímo pdf):

 

 a zde rychle připravený materiál ve stejném rozsahu do bulharštiny (zde si můžete prohlédnou přímo pdf):

 

Další ukázkou použití je úprava zahraničního vícejazyčného 16stránkového návodu do zkrácené 5stránkové verze v češtině:

Zde můžete vidět vícejazyčný originál (zde si můžete prohlédnou přímo pdf):

 

 a zde rychle připravený materiál ve zkráceném rozsahu v češtině (zde si můžete prohlédnou přímo pdf):

 

Zašlete nám své soubory, a my vám bezplatně připravíme ukázku zpracování vašich souborů!

 

Copyright © 2020 ProLingua. Template designed by olwebdesign.